ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปิดให้ชมนิทรรศการชั่วคราว

ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว “ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 รอบใหม่ โดยพบมีผ …

Read More »

ขอแจ้งมาตราการเฝ้าระวัง การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 11

  มาตราการเฝ้าระวัง การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 11

Read More »

ขอแจ้งมาตราการเฝ้าระวัง การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 10

มาตราการเฝ้าระวัง การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 10

Read More »

ประกาศยกเลิกการจัดค่าย Paleo Camp ครั้งที่ 21 และ 22

ประกาศยกเลิกการจัดค่าย Paleo Camp ครั้งที่ 21 และ 22 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกระลอกในประเทศไทย เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการ ศูนย์วิจ …

Read More »

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้นธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเพื่อการเรียนรู้และการสอนวิทยาศาสตร์

Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมบุคลากรและนักวิจัย ประจำปีเงินรายได้ 2564

ประกาศศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมบุคลากรและนักวิจัย ประจำปีเงินรายได้ 2564 ด …

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for kids)

Read More »

เชิญชวน ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนผู้ที่สนใจ ร่วมโครงการประหยัดพลังงาน “รู้รักษ์ รู้ใช้ ทรัพยากร”

Read More »

ขอขยายวันรับสมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น “เทคนิคการเป่าแก้วเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างงานศิลปะทางบรรพชีวินวิทยา”

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น “เทคนิคการเป่าแก้วเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างงานศิลปะทางบรรพชีวินวิทยา”

Read More »