ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2563

Read More »

แจ้งกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย

Read More »

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 6

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 …

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา

Read More »

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงาน

  ด้วยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันเป็นหน่วยงานที่มีเป็นอัตลักษณ์โดดเด่น มีพันธกิจหลักด้านการวิจัยและงานบริการวิชาการจากองค์ …

Read More »

ICPSD2020 INTERNATIONAL CONFERENCE ON PALEONTOLOGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

INTERNATIONAL CONFERENCE ON PALEONTOLOGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 24 – 26 April 2020 in Satun, southern Thailand Organised byNakhon Ratchasima Rajabhat Unive …

Read More »

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยา …

Read More »

โครงการบริการวิชาการ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

หัวข้อโครงการบริการวิชาการ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย    ลำดับที่ หัวข้อ ระดับชั้น รูปแบบ ระยะเวลา (ช.ม.) วิทยากรหลัก   ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   …

Read More »