ข่าวบริการวิชาการ

นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มมส. เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ให้ความอนุเคราะห์เยี่ยมชมศูนย์ฯ แก่คณะครู นักเรียนและนักศึกษา

Read More »

บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เดินทางเข้าพบศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ( 9 มิถุนายน 2563 ) บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 9 คน เดินทางเข้าพบศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อหา …

Read More »

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และคณะการบัญชีฯ มมส. เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

Read More »

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ม.ราชภัฏนครราช ศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

Read More »

นักเรียนจากโรงรียน Than Hoa High School,HUE UNIVERSITY Vietnam. เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

          เมื่อวันที่ 26 พย. 62 เวลา 10.30-11.30 น. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำคณะครูนักเรียนจากโรงรียน Than Hoa High School,HUE UNIVERSITY Vietnam …

Read More »

อาจารย์นักเรียนฯ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม เข้าชมนิทรรศการด้านบรรพชีวินวิทยา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาต้อนรับ อาจารย์นักเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดม …

Read More »

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา โดยมี ดร.วราวุธ สุธีธร ตำแหน่งนักวิจัย แล …

Read More »

คณะเยี่ยมชมจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม สาขา Advanced Biotechnology, Biotechnology Research & Development Instituteเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม สาขา Advanced Bi …

Read More »