ข่าวบริการวิชาการ

นิสิตและอาจารย์ จากสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ และห้องปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง

วันที่ 19 กันยนยน 2562 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับคณะนิสิตและอาจารย์ จากสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธา …

Read More »