Eric Buffetaut

ข้อมูลทั่วไป

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล
Eric  Buffetaut
ตำแหน่ง
นักวิจัย
หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
เบอร์โทรศัพท์
 
E-mail
eric.buffetaut@sfr.fr
ที่อยู่
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.

วุฒิการศึกษา

สถาบัน

สาขาวิชา

1981
D.Sc.
Univesrity of Paris
Paleontology
1974
Ph.D.
Univesrity of Paris
Paleontology
 

ประวัติการทำงาน

ชื่อตำแหน่ง

ระยะเวลา

หน่วยงาน

Researcher
1976-2015
Cnrs Paris France
Researcher
2016-ปัจจุบัน
Palaeontological Research and Education Centre,   Mahasarakham University, Thailand
 
 

ความเชี่ยวชาญ

ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น ไดโนเสาร์ จระเข้ นก

ผลงาน

Publications (2013-present)

Angst, D. and Buffetaut, E. 2018. Paléobiologie des oiseaux géants terrestres. ISTE Editions,        Paris.
Buffetaut, E. and Angst, D. 2018. How large was the giant ostrich of China? EVOLUÇÃO – Revista de Geoistória e Pré-História. 2(1), 6-8.
Lepage, Y., Buffetaut, E. and Lepage, G. 2018. The first photographs of a dinosaur
excavation in Europe: Emile Savalle and the stegosaur from Octeville (Normandy, 1898). Colligo. 1(1), 35-40.
Mayr, G., Hervet, S. and Buffetaut, E. 2018. On the diverse and widely ignored Paleocene
         avifauna of Menat (Puy-de-Dôme, France): new taxonomic records and unusual soft
         tissue preservation. Geological Magazine. https://doi.org/10.1017/S0016756818000080.
Vremir, M., Dyke, G.J., Csiki-Sava, Z., and Buffetaut, E. 2018. Partial mandible of a giant
pterosaur from the uppermost Cretaceous (Maastrichtian) of the Hațeg Basin, Romania. Lethaia. DOI: 10.1111/let.12268.
Deesri, U., Cavin, L., Amiot, R., Bardet, N., Buffetaut, E., Cuny, G., Giner, S., Martin, J.E.,
and Suan, G. 2017. A mawsoniid coelacanth (Sarcopterygii: Actinistia) from the Rhaetian (Upper Triassic) of the Peygros quarry, Le Thoronet (Var, southeastern France). Geological Magazine. DOI: 10.1017/S0016756817000619.
Amiot, R., Angst, D., Legendre, S., Buffetaut, E., Fourel, F., Adolfssen, J.S., Andre, A.,
Bojar, A.-V., Canoville, A., Barral, A., Goedert, J., Halas, S., Kusuhashi, N., Pestchevitskaya, E., Rey, K., Royer, A., Saraiva, A.A.F., Sismondini, B.S., Simeon, J.-L., Touzeau, A., Zhou, Z., and Lecyer, C. 2017. Oxygen isotope fractionation between bird bone phosphate and drinking water. The Science of Nature. 104(47), 1-13.
Angst, D., Buffetaut, E., Corral, J.-C., and Suberbiola, X.P. 2017. First record of the Late
Cretaceous giant bird Gargantuavis philoinos from the Iberian Peninsula. Annales de Paléontologie. DOI: 10.1016/j.annpal.2017.01.003.
Angst, D. and Buffetaut, E. 2017. Phorusrhacidae. In book: Palaeobiology of Extinct Giant
Flightless Birds, pp.133-160. DOI: 10.1016/B978-1-78548-136-9.50005-2.
Angst, D. and Buffetaut, E. 2017. Dinornithiformes. In book: Palaeobiology of Extinct Giant
Flightless Birds, pp.39-63. DOI: 10.1016/B978-1-78548-136-9.50002-7.
Angst, D. and Buffetaut, E. 2017. Aepyornithiformes. In book: Palaeobiology of Extinct     Giant Flightless Birds, pp.65-94. DOI: 10.1016/B978-1-78548-136-9.50003-9.
Angst, D. and Buffetaut, E. 2017. Gargantuavis. In book: Palaeobiology of Extinct Giant
Flightless Birds, pp.215-224. DOI: 10.1016/B978-1-78548-136-9.50008-8.
Angst, D. and Buffetaut, E. 2017. Brontornithidae. In book: Palaeobiology of Extinct Giant
Flightless Birds, pp.161-171. DOI: 10.1016/B978-1-78548-136-9.50006-4.
Angst, D. and Buffetaut, E. 2017. General Introduction. In book: Palaeobiology of Extinct
Giant Flightless Birds, pp.1-37. DOI: 10.1016/B978-1-78548-136-9.50001-5.
Angst, D. and Buffetaut, E. 2017. Gastornithidae. In book: Palaeobiology of Extinct Giant
Flightless Birds, pp.173-214. DOI: 10.1016/B978-1-78548-136-9.50007-6.
Angst, D. and Buffetaut, E. 2017. Dromornithidae. In book: Palaeobiology of Extinct Giant
Flightless Birds, pp.95-131. DOI: 10.1016/B978-1-78548-136-9.50004-0.
Buffetaut, E. 2016. From giant birds to X-rays: Victor Lemoine (1837–97), physician and
palaeontologist. Geological Society London Special Publications. 452(1), SP452.3.
Buffetaut, E. 2016. A reassessment of the giant birds Liornis floweri Ameghino, 1895 and
Callornis giganteus Ameghino, 1895, from the Santacrucian (late Early Miocene) of Argentina. DOI: 10.18563/pv.40.2.e3.
Lazzerini, N., Lecuyer, C., Amiot, R., Angst, D., Buffetaut, E., Fourel, F., Daux, V.,
          Betancort, J.F., Flandrois, J.-P., Marco, A.S., and Lomoschitz, A. 2016. Oxygen        isotope fractionation between bird eggshell calcite and body water: application to        fossil eggs from Lanzarote (Canary Islands). The Science of Nature. 103(9-10), 81.
Goedert, J., Amiot, R., Boudad, L., Buffetaut, E., Fourel, F., Godefroit, P., Kusuhashi, N.,
Suteethorn, V., Tong, H., Watabe, M., and Lecuyer, C. 2016. Preliminary investigation of seasonal patterns recorded in the oxygen isotope compositions of theropod dinosaur tooth enamel. Palaios. 31(1), 10-19.
Buffetaut, E. and Angst, D. 2016. Pelvic elements of the giant bird Gargantuavis from the
Upper Cretaceous of Cruzy (southern France), with remarks on pneumatisation. Cretaceous Research. DOI: 10.1016/j.cretres.2016.06.010.
Hendrickx, C., Meteus, O., and Buffetaut, E. 2016. Morphofunctional Analysis of the
Quadrate of Spinosauridae (Dinosauria: Theropoda) and the Presence of Spinosaurus and a Second Spinosaurine Taxon in the Cenomanian of North Africa. PLoS ONE. 11(1), e0144695.
Buffetaut, E. 2016. From Charles Darwin’s comments to the first mention of South        American giant fossil birds: Auguste Bravard’s catalogue of fossil species from     Argentina (1860) and its significance. Bulletin de la Societe Geologique de France.         187(1), 41-53.
Suteethorn, S., Le Loeuff, J., Buffetaut, E., Suteethorn, V., Talubmook, C., and
Chonglakmani, C. 2016. A new skeleton of Phuwiangosaurus sirindhornae (Dinosauria, Sauropoda) from NE Thailand. DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE. 3454646.V1.
 Fernadez, V., Claude, J., Escarguel, G., Buffetaut, E., and Suteethorn, V. 2016.
Biogeographical affinities of Jurassic and Cretaceous continental vertebrate assemblages from SE Asia. DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3454649.
Martin, J.E., Deesri, U., Liard, R., Wattanapituksakul, A., Suteethorn, S., Lauprasert, K.,
Tong, H., Buffetaut, E., Suteethorn, V., Suan, G., Telouk, P., and Balte, V. 2015. Strontium isotopes and the long-term residency of thalattosuchians in the freshwater environment. Paleobiology. Available on CJO 2015 doi:10.1017/pab.2015.42.
Angst, D., Buffetaut, E., Lecuyer, C., and Amiot, R. 2015. A new method for estimating
locomotion type in large ground birds. Palaeontology. 52(2), n/a-n/a. DOI: 10.1111/pala.12224.
Buffetaut, E., Hartman, A.-F., Al-Kindi, M., and Schulp, A.S. 2015. Hadrosauroid dinosaurs
from the Late Cretaceous of the Sultanate of Oman. PLoS ONE. 10(11), e0142692.
Steel, L. and Buffetaut, E. 2015. Arthur Smith Woodward, Florentino Ameghino and the
first Jurassic ‘Sea Crocodile’ from South America. Geological Society London Special Publications. DOI: 10.1144/SP430.6.
Angst, D., Amiot, R., Buffetaut, E., and Lecuyer, C. 2015. Diet and climatic context of giant
birds inferred from δ13Cc and δ18Oc values of Late Palaeocene and Early Eocene eggshells from southern France. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 435. DOI: 10.1016/j.palaeo.2015.06.011.
Buffetaut, E., Suberbiola, X.P., Corral, J.-C., and Angst, D. 2015. First Iberian record of the
giant Late Cretaceous bird Gargantuavis. Conference: Conference: I Congresso Internacional As Aves na Pré-História e na História (Origem, Evolução e Domesticação), Volume: Livro de Resumos. CPGP – Centro Português de Geo-História e Pré-História, p.12.
Buffetaut, E., Angst, D., Mechin, P., and Mechin-Salessy, A. 2015. New remains of the giant
bird Gargantuavis philoinos from the Late Cretaceous of Provence (south-eastern France). DOI: 10.18563/pv.39.2.e3.
Fernandez, V., Buffetaut, E., Suteethorn, V., Rage, J.-C., Tafforea, P., and Kundrat. 2015.
Evidence of Egg Diversity in Squamate Evolution from Cretaceous Anguimorph Embryos. PLoS ONE. 10(7), e0128610.
Mo. J. Y., Buffetaut, E., Tong, H., Amiot, R., Cavin, L., Cuny, G., Suteethorn, V.,
Suteethorn, S., Jiang, S. 2016. Early Cretaceous vertebrates from the Xinlong Formation of Guangxi (southern China): a review. Geological Magazine. 153(1), 143-159.
Suberbiola, X.P., Corral, J.-C., Astibia, H., Badiola, A., Bardet, N., Berreteaga, A.,
Berreteaga, A., Buffetaut, E., Buscalioni, A.D., Henri, C., Cavin, L., Diaz, V.D., Gheerbrant, E., Murelaga, X., Ortega, F., Garcia, A.P., Poyato-Ariza, F.J., Rage, J.-C., Sanz, J.L., and Torices, A. 2015. Late Cretaceous continental and marine vertebrate assemblages of the Laño Quarry (Basque-Cantabrian Region, Iberian Peninsula): an update. Journal of Iberian Geology. 41(1), 101-124.
Amiot, R., Wang, X., Zhou, Z., Wang, X., Lecuyer, C., Buffetaut, E., Fluteau, F., Ding, Z.,
Kusuhashi, N., Mo, J., Philippe, M., Suteethorn, V., Wang, Y-Q., and Xu, X. 2015. Environment and ecology of East Asian dinosaurs during the Early Cretaceous inferred from stable oxygen and carbon isotopes in apatite. Journal of Asian Earth Sciences 98. DOI: 10.1016/j.jseaes.2014.11.032.
Csiki-Sava, Z., Buffetaut, E., Osi, A., Suberbiola, X.P., and Brusatte, S.L. 2015. Island life
in the Cretaceous – Faunal composition, biogeography, evolution, and extinction of landliving vertebrates on the Late Cretaceous European archipelago. ZooKeys.  469(469), 1–161.
Amiot, R., Buffetaut, E., Fourel, F., Martineau, F., Lazzerini, N., Lecuyer, C., and Angst, D.
  1. 2015. Diet and climatic context of giant birds inferred from delta C-13(c) and delta O-18(c) values of Late Palaeocene and Early Eocene eggshells from southern France. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 435(2015), 210-221.
Tong, H., Naksri, W., Buffetaut, E., Suteethorn, V., Suteethorn, S., Deesri, U., Sila, S.,
Chanthasit, P., and Claude, J., 2015, A new primitive eucryptodiran turtle from the Upper Jurassic Phu Kradung Formation of the Khorat Plateau, NE Thailand: Geological Magazine. 152, 166-175.
Smektala, F., Buffetaut, E., and Deconinck, J.-F. 2014. Rivers as repositories for fossil
vertebrates: A case study from the Upper Cretaceous of southern France. Proceedings of the Geologists Association. 125(5), 567-577.
Dyke, G., Matyas, V., Brusatte, S., Bever, G.S., Buffetaut, E., Chapman, S.D., Csiki-Sava,      Z., Kellner, A.W.A., Martin-Silverstone, E.G., Naish, D., Norell, M.A., Osi, A., Pinheiro, F., Prondvai, E., Rabi, M., Rodrigues, T., Steel, L., Tong, H., Nova, B.V. and Witton, M.P. 2014. Thalassodromeus sebesensis – A new name for an old turtle. Comment on “Thalassodromeus sebesensis, an out of place and out of time Gondwanan tapejarid pterosaur”, Grellet-Tinner and Codrea. DOI: 10.1016/j.gr.2014.08.004.
Bernier, P., Barale, G., Bourseau, J.-P., Buffetaut, E., Gaillard, C., Gall, J.-C. and Wenz, S.
  1. 2014. The lithographic limestones of Cerin (southern Jura Mountains, France). A synthetic approach and environmental interpretation. Comptes Rendus Palevol. 13(5). DOI: 10.1016/j.crpv.2014.01.006.
Buffetaut, E. and Angst, D. 2014. Stratigraphic distribution of large flightless birds in the
Palaeogene of Europe and its palaeobiological and palaeogeographical implications. Earth-Science Reviews 138. DOI: 10.1016/j.earscirev.2014.07.001.
Vullo, R., Abit, D., Ballevre, M., Billon-Bruyat, J.-P., Bourgeais, R., Buffetaut, E., Daviero-
Gomez, V., Garcia, G., Gomez, B., Mazin, J.-M., Morel, S., Neraudeau, D., Pouech, J., Rage, J-C., Schnyder, Tong, H. 2014. Palaeontology of the Purbeck-type (Tithonian, Late Jurassic) bonebeds of Chassiron (Oléron Island, western France). Comptes Rendus Palevol. 13, 421-441.
Buffetaut, E. 2014. Tertiary ground birds from Patagonia (Argentina) in the Tournouer
collection of the Museum National d’Histoire Naturelle, Paris. Bulletin de la Societe Geologique de France. 185(3), 207-214.
Chinsamy-Turan, A., Buffetaut, E., Canoville, A., and Angst, D. 2014. Insight into the
Growth dynamics and systematic affinities of the Late Cretaceous Gargantuavis from bone microstructure. The Science of Nature. 101(5). DOI: 10.1007/s00114-014-1170-6.
Martin, T., Buffetaut, E., and Tong, H. 2014. A Late Cretaceous eutherian mammal from
southwestern France. Paläontologische Zeitschrift. DOI 10.1007/s12542-014-0231-7.
Angst, D., Lecuyer, C., Amiot, R., Buffetaut, E., Fourel, F., Martineau, F., Legendre, S.,
Abourachid, A., and Herrel, A. 2014. Isotopic and anatomical evidence of an herbivorous diet in the Early Tertiary giant bird Gastornis. Implications for the structure of Paleocene terrestrial ecosystems. The Science of Nature. 101(4), 313-322.
Mo, J.Y., Huang, C., Xie, S., and Buffetaut, E. 2014. A Megatheropod Tooth from the Early
Cretaceous of Fusui, Guangxi, Southern China. Acta Geologica Sinica. 88(1). DOI: 10.1111/1755-6724.12177.
Smith, T., Quesnel, F., Ploeg, G.D., Franceschi, D.D., Metais, G., Bast, E.D., Sole, F., Folie,
A., Boura, A., Claude, J., Dupuis, C., Gagnaison, C., Iakovleva, A., Martin, J., Maubert, F., Prieur, J., Roche, E., Storme, J.-Y., Thomas, R., Tong, H., Yans, J., and Buffetaut, E. 2014. First clarkforkian equivalent land mammal age in the latest Paleocene basal sparnacian facies of Europe: fauna, flora, paleoenvironment and (bio) stratigraphy. PLoS ONE. 9(1), e86229. doi:10.1371/journal.pone.0086229.
Angst, D., Buffetaut, E., Lecuyer, C., Giner, S., Mechin, A., Mechin, P., Amoros, A., Leroy,
L., Guiomar, M., Tong, H., and Martinez, A. 2014. Fossil avian eggs from the Palaeogene of southern France: New size estimates and a possible taxonomic identification of the egg-layer. Geological Magazine. 152(01), 70-79.
Buffetaut, E. and Angst, D. 2014. Stratigraphic Distribution of Large Flightless Birds in the
Palaeogene of Europe. DOI: 10.1007/978-3-319-04364-7_190.
Buffetaut, E. 2013. The giant bird Gastornis in Asia: A revision of Zhongyuanus
xichuanensis Hou, 1980, from the Early Eocene of China. Paleontological Journal. 47(11). DOI: 10.1134/S0031030113110051.
Buffetaut, E. and Angst, D. 2013. Terror cranes or peaceful plant-eaters: Changing
interpretations of the palaeobiology of gastornithid birds. Revue de Paleobiologie. 32(2):413-422.
Buffetaut, E. and Angst, D. 2013. The first mandible of Gastornis Hébert, 1855 (Aves,
Gastornithidae) from the Thanetian (Paleocene) of Mont-de-Berru (France). Revue de Paleobiologie. 32(2), 423-432.
Angst, D., Buffetaut, E., Lecuyer, C., and Amiot, R. 2013. “Terror Birds” (Phorusrhacidae)
from the Eocene of Europe Imply Trans-Tethys Dispersal. PLoS ONE. 8(11):e80357.
Martin, J.E., Lauprasert, K., Buffetaut, E., Liard, R., and Suteethorn, V. 2013. A large
pholidosaurid in the Phu Kragung Formation of North-Eastern Thailand. Palaeontology. 57(4). DOI: 10.1111/pala.12086.
Tortosa, T., Buffetaut, E., Vialle, N., Dutour, Y., Eric, T., and Cheylan, G. 2013. A new
abelisaurid dinosaur from the Late Cretaceous of southern France: Palaeobiogeographical implications. Annales de Paléontologie. 100(1). DOI: 10.1016/j.annpal.2013.10.003.
Le Loeuff, J., Suteethorn, S., and Buffetaut, E. 2013. A new sauropod dinosaur from the
Albian of Le Havre (Normandy, France). Oryctos. 10, 2013.
Buffetaut, E. 2013. Phororhacoidea or Phorusrhacoidea? A note on the nomenclature of the
“terror birds”. Annales de Paléontologie. 99(2), 157–161.
Buffetaut, E. 2013. An early azhdarchid pterosaur from the Lower Cretaceous of the eastern
Paris basin. Bulletin de la Societe Geologique de France. 183(6), 525-528.
Buffetaut, E. and Angst, D. 2013. New evidence of a giant bird from the Late Cretaceous of
France. Geological Magazine. 150(1), 173-176.
Buffetaut, E. and Wellnhofer, P. 2013. Un reste de Pterosaurien dans l’Hauterivien (Cretace
inferieur) de la Haute-Marne. Bulletin de la Societe Geologique de France. S7-XXV(1), 111-116.
Buffetaut, E. and Taquet, P. 2013. Un nouveau Crocodilien mésosuchien dans le Campanien
de Madagascar: Trematochampsa oblita, n. sp. Bulletin de la Societe Geologique de France. S7-XXI(2), 183-188.