ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมกับคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน Fossil for Kids ตอน ดำดิ่งทะเลโบราณ Diving into the Ancirnt Seas

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมกับคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน Fossil for Kids
ตอน ดำดิ่งทะเลโบราณ Diving into the Ancirnt Seas
—————————-
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมกับคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน Fossil for Kids ตอน ดำดิ่งทะเลโบราณ Diving into the Ancirnt Seas โดยมี รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน ณ ห้องนิทรรศการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่งมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ จำนวน 2 ท่าน คือ Prof.Dr. Clive Burret และ Dr. Bouzian Khalloufi ผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยของศูนย์ฯ เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับซากดำบรรพ์ เสริมสร้างจิตนาการด้านศิลปะและเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านบรรพชีวินวิทยา

การจัดกิจกรรมโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน Fossil for Kids มีกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ
กิจกรรมศิลปะซากดึกดำบรรพ์, ชมนิทรรศการศูนย์และห้องปฎิบัติการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และเกมทายภาพฟอสซิล โดยมี คุณศิตะ มานิตกุล นักวิจัยของศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายด้านซากดำบรรพ์ ที่นิทรรศการ และห้องปฎิบัติการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และได้มีการสรุปกิจกรรมและมอบใบประกาศนียบัตร ซึ่งกิจกรรมที่จัดในวันนี้มีความสนุกสนาน และได้รับความรู้มากมายจากการทำกิจกรรมในวันนี้อีกด้วย

[/box]

« ของ 2 »
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม