ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Palaeontological Research and Education Centre
เป็นศูนย์ฯ หลักของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มุ่งมั่นแสวงหาความเป็นเลิศทางการวิจัยและการศึกษา
พร้อมกับประสานงานและร่วมมือกับนักวิจัยและองค์กรต่างประเทศ
เกี่ยวกับซากสิ่งที่มีชีวิตดึกดำบรรพ์ สัมพันธ์กับธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อม
research
research (3)
research (2)
research (4)
research (5)
excellence center

Breaking News

ข่าวกิจกรรม PRC

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม