ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

PRC MSU ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป็นศูนย์ฯ หลักของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มุ่งมั่นแสวงหาความเป็นเลิศทางการวิจัยและการศึกษา
พร้อมกับประสานงานและร่วมมือกับนักวิจัยและองค์กรต่างประเทศ
เกี่ยวกับซากสิ่งที่มีชีวิตดึกดำบรรพ์ สัมพันธ์กับธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
นานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th International Palaeontological Congress

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 5 5 4 8
Users Today : 11
Users Yesterday : 45
Total Users : 15548
Views Today : 31
Views Yesterday : 56
Total views : 37359
Who's Online : 0
Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม