ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

PRC MSU ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป็นศูนย์ฯ หลักของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มุ่งมั่นแสวงหาความเป็นเลิศทางการวิจัยและการศึกษา
พร้อมกับประสานงานและร่วมมือกับนักวิจัยและองค์กรต่างประเทศ
เกี่ยวกับซากสิ่งที่มีชีวิตดึกดำบรรพ์ สัมพันธ์กับธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
นานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th International Palaeontological Congress

research
research (3)
research (2)
research (4)
research (5)
excellence center

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวบริการวิชาการ

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 7 8 7 7
Users Today : 18
Users Yesterday : 13
Total Users : 17877
Views Today : 28
Views Yesterday : 20
Total views : 41664
Who's Online : 0
Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม