บริการเข้าชมนิทรรศการ
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการและวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร : 043-754-373 ภายใน 1739,1737
E-mail : [email protected]
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]

เปิดบริการเข้าชมนิทรรศการ

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์
ปิดให้บริการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

การเข้าชมนิทรรศการเป็นคณะ

กรุณาติดต่อล่วงหน้า สำนักเลขานุการ โทรศัพท์/โทรสาร. 043-754-373  ต่อ 1739,1737
หรือ Facebook : https://www.facebook.com/PRC.MSU/