ต้อนรับคณะนักศึกษาต่างชาติ จากมหาวิทยาลัย South China Agriculture University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะนักศึกษาต่างชาติ
จากมหาวิทยาลัย South China Agriculture University สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการมาเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาและห้องปฏิบัติการ

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม