ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าจ้างเหมาจัดงานทำเวทีและห้องประชุม พร้อมระบบแสงและเสียง งานประชุมวิชาการบรรพชีวนนานาชาติ ครั้งที่ 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าจ้างเหมาจัดงานทำเวทีและห้องประชุม พร้อมระบบแสงและเสียง
งานประชุมวิชาการบรรพชีวนนานาชาติ ครั้งที่ 6
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

จ้างเหมาจัดงานทำเวทีและห้องประชุมพร้อมระบบแสงและเสียงงานประชุม ipc6

Comments are closed.