ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว มมส. ปีงบประมาณ 2567

ประกาศศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า
ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-67

Comments are closed.