ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจำแนกกระดูกและฟอสซิลปลากระดูกแข็ง

ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2567
ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาัลยมหาสารคาม

ค่าลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป 3,000 ต่อ 1 ท่าน
นิสิตมมส.ปัจจุบันและบุคลากรมมส., หรือผู้ที่เคยสมัครร่วมกิจกรรมใดก็ได้ ของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา (ที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2564 เป็นต้นไป แบบลงทะเบียนชำระเงิน) 2,700 บาท ต่อ 1 ท่าน

*ราคานี้ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น!
สมัครชำระเงินพร้อมลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/bEMFhvrd6WzWCxnRA
โดยผู้สมัครเข้าร่วมที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานราชการ หรือที่เกี่ยวข้อง สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้จากต้นสังกัดได้

สอบถามเบื้องต้นได้ที่ inbox เพจ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม PRC
และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 081-6627216 (คุณทราย)