ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

เชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
(การจำแนกกระดูกและฟันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเบื้องต้น)

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566
ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจอยากเรียนรู้เรื่องกระดูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเบื้องต้น
สามารถนำความรู้ไปใช้ในด้าน ธรรมชาติวิทยา บรรพชีวินวิทยา และสัตวโบราณคดี”
วิทยากรโดย
คุณปู ดร.ชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ
นักธรรมชาติวิทยาด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม จากพิพิภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
(Natural History Museum)
ค่าลงทะเบียน 3,200 บาท ต่อ 1 ท่าน (จำกัดไม่เกิน 20 ท่าน)
(ราคานี้ไม่รวมค่าที่่พัก และค่าเดินทาง)
พิเศษ *ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับเสื้อยืด ที่ระลึก 1 ตัวและเกียรติบัตร
สมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียนได้ทันทีที่
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ.081-6627216 (คุณทราย)
Comments are closed.