ปรัชญา

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปรัชญา

” ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน “