ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. จัดโครงการค่ายสำรวจโลกธรณีวิทยา และบรรพชีวิทยา

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการค่ายสำรวจโลกธรณีวิทยา และบรรพชีวิทยา
วันที่ 19 -21 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. จัดโครงการค่ายสำรวจโลกธรณีวิทยา และบรรพชีวินวิทยา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้่นธรณีวิทยา และบรรพชีวินวิทยาของประเทศไทย
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 22 คน โดยมีกิจกรรม เรียนรู้โลกธรณีศาสตร์ รู้จักหิน แร่ เรียนรู้ทรัพยากรธรณี กิน แร่ ฟอสซิล และกิจกรรมออกภาคสนาม
และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชุน ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรในการบรรยายภาคสนาม
Dr.Clive Burrett นักวิจัย บรรยายภาคสนาม และนายกันตณัฐ ตระกูลวีรยุทธ วิทยาการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจบุรี
« ของ 4 »
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม