ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. จัดโครงการค่ายสำรวจโลกธรณีวิทยา และบรรพชีวิทยา

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการค่ายสำรวจโลกธรณีวิทยา และบรรพชีวิทยา
วันที่ 19 -21 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. จัดโครงการค่ายสำรวจโลกธรณีวิทยา และบรรพชีวินวิทยา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้่นธรณีวิทยา และบรรพชีวินวิทยาของประเทศไทย
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 22 คน โดยมีกิจกรรม เรียนรู้โลกธรณีศาสตร์ รู้จักหิน แร่ เรียนรู้ทรัพยากรธรณี กิน แร่ ฟอสซิล และกิจกรรมออกภาคสนาม
และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชุน ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรในการบรรยายภาคสนาม
Dr.Clive Burrett นักวิจัย บรรยายภาคสนาม และนายกันตณัฐ ตระกูลวีรยุทธ วิทยาการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจบุรี

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

Comments are closed.