ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยชิงหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยชิงหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยชิงหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน
พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ในครั้งนี้ด้วย

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

Comments are closed.