ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสจร์แห่งชาติ 2566

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสจร์แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสจร์แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีการจัดนิทรรศการจากศูนย์บรรพชีวินวิทยา จัดแสดงทั้ง 3 มหายุค เพื่อให้พี่ๆน้องๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์ ได้เรียนรู้และได้รับความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาเบื้องต้น และซากดึกดำบรรพ์ เป็นอย่างดี

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

Comments are closed.