ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. จัดโครงการค่ายสำรวจโลกบรรพชีวิน (Paleo Family Camp)

วันนี้ 29 มค 2567 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ได้จัดโครงการค่ายสำรวจโลกบรรพชีวิน (Paleo Family Camp)
ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

วันนี้ 30 มค 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จัดกิจกรรมบรรยาย การเรียนรู้บรรพชีวินเบื้องต้น และเข้าเยี่ยมชมแหล่งซากดึกดำบรรพ์
ในโครงการค่ายครอบครัวสำรวจโลกบรรพชีวิน ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร และแหล่งขุดซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 31 มค 67 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ได้จัดกิจกรรม paleo family camp ณ วนอุทยานภูแฝก จ. กาฬสินธุ์