คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.นม. เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ ( 11 กุมภาพันธ์ 2563 ) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน จากสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาในรายวิชาเรียน ทางศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แนะนำความรู้ที่ด้านซากดึกดำบรรพ์และบรรพชีวินวิทยา ตลอดจนประสบการณ์ทำงาน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือ และความสนใจจากคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างดี

ภาพบรรยากาศ

« ของ 3 »