นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส. เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

 

นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ( 27 ตุลาคม 2563 ) ที่ผ่านมา นิสิต และอาจารย์ จำนวน 29 คน จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรายวิชา Consecutive Interpretation  จัดกิจกรรมภาคปฏิบัติงานล่ามในหัวข้อการแปลล่ามด้านการจัดนิทรรศการความรู้เชิงวิชาการ และขอสัมภาษณ์ Dr. Bouzian Khalloufi ผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยของศูนย์ฯ เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกการแปลล่ามพูดตามสถานการณ์จำลอง ณ สถานที่จริง ทางศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แนะนำความรู้ที่ด้านซากดึกดำบรรพ์และบรรพชีวินวิทยา ตลอดจนประสบการณ์ทำงาน ให้แก่นิสิต และอาจารย์ ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือ และความสนใจจากคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างดี

 

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

Comments are closed.