มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 6

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 6

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา งดให้บริการแบบเผชิญหน้า (Face to Face) และการเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.
ผู้อำนวยการศูนย์

งานประชุมนานาชาติเร็วๆนี้


งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
นานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th International Palaeontological Congress

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ปฏิทินบริการวิชาการ

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 3 5 7 6
Users Today : 11
Users Yesterday : 24
Total Users : 13576
Views Today : 50
Views Yesterday : 82
Total views : 33541
Who's Online : 0