ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาวิชาการ “ธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี เพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

 

รศ.ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
ในงานสัมมนาวิชาการ “ธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี เพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 รศ.ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการนำเสนอองค์ความรู้สำหรับการวางแผนพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่โดดเด่นและทรัพยากรธรณีที่หลากหลาย ในงานสัมมนาวิชาการ “ธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี เพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ร่วมกับมูลนิธิภักดี ธันวารชร และชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มข. ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ “ธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี เพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการของคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ท่าน คือ รศ.ดร.เพียงตา สาตรักษ์, ผศ.พัชร์สุ วรรณขาว และผศ.สุรชัย สมผดุง ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติ​จาก รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี​กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกให้วิทยากร การสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ธรณีวิทยาต่าง ๆ จากคณาจารย์ทั้งสามท่านและผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในงานสัมมนานี้มีวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ รศ.ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, นายนเรศ สัตยารักษ์ ที่ปรึกษาสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย, ดร.ภูมี ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และดร.ประดิษฐ์ นูเล นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 กรมทรัพยากรธรณี โดยการบรรยายเป็นการนำเสนอองค์ความรู้สำหรับการวางแผนพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่โดดเด่นและทรัพยากรธรณีที่หลากหลาย เช่น ปิโตรเลียม เกลือหิน น้ำบาดาล สินแร่ ซากดึกดำบรรพ์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณี ในการนี้มีคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเป็นจำนวนมาก และในช่วงเย็นวันเดียวกันทางสาขาวิชาได้จัดกิจกรรม​งานเลึ้ยงสังสรรค์​ให้แก่ผู้เกษียณอายุ​ราชการ​ ที่ศาลาพระราชทาน​ปริญญาบัตร​เดิม มข.เพื่อร่วมส่งกำลังใจและไมตรีจิตให้แก่คณาจารย์​ผู้​เกษียณ​ทั้งสามท่านด้วย

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม