ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. จัดโครงการบริการวิชาการค่ายครอบครัวสำรวจโลกบรรพชีวิน (Paleo Family Camp)

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการบริการวิชาการค่ายครอบครัวสำรวจโลกบรรพชีวิน (Paleo Family Camp)

ในวันที่ ( 3 ธันวาคม 2565) ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายครอบครัวสำรวจโลกบรรพชีวิน (Paleo Family Camp)”
ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผศ.ดร.ภาสกร บุญชาชี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวิวิทยา
กล่าวเปิดโครงการและกล่าวตอนรับคุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ “ค่ายครอบครัวสำรวจโลกบรรพชีวิน (Paleo Family Camp)”

ในวันที่ ( 4 ธันวาคม 2565 )  ร่วมทำกิจกกรมเข้าฐาน ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ และการศึกษาความรู้ด้านบรรพชีวิน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์สิรินธร
ในการบรรยายให้ความรู้ แหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์

ในวันที่ ( 5 ธันวาคม 2565 ) ร่วมทำกิจกรรมเข้าฐานและบรรยาย/ศึกษาความรู้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์สิรินธร ณ วนอุทยานภูแฝก จังหวัดกาฬสินธุ์

« ของ 8 »
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม