prc msu

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิจัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิจัย

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิจัย

ประกาศศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิจัย  

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิจัย

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิจัย จำน …

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติและจรรยาบรรณของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติและจรรยาบรรณของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันนี้ ( 8 เมษายน …

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างซากพืชและปลาโบราณ ณ ต.ท่าพล จ.เพชรบูรณ์

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างซากพืชและปลาโบราณ ณ ต.ท่าพล จ.เพชรบูรณ์ การสำรวจซากพืชและปลาโบราณ ณ ต.ท่าพล จ …

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ได้จัดโครงการ ฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for Kids)

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ได้จัดโครงการ ฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for Kids) วันที่ 27 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ได้จั …

Read More »

ศูนย์การศึกษาปรัชญาวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาจิตอาสา เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

ศูนย์การศึกษาปรัชญาวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาจิตอาสา เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์การศึ …

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดแบบวีถีใหม่ (New normal) ผ่านออนไลน์

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดแบบวีถีใหม่ (New normal) ผ่านออนไลน์ วันนี้ (19 มีนาคม 2564) เวลา 14.00 น. มหาวิ …

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม วันนี้ 19 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์มงคล อุด …

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for kids)

Read More »