ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ “ค้นหาศักยภาพในตัวผู้เรียน (Y-Gen)” รร.สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม)

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ “ค้นหาศักยภาพในตัวผู้เรียน (Y-Gen)”
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาัลยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ “ค้นหาศักยภาพในตัวผู้เรียน (Y-Gen)”
ประจำปีการศึกษา 2566
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
โดยได้ให้ความรู้กับนักเรียน และอาจารย์ที่มาเข้าฟัง เช่น วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มต่าง ๆ และเส้นทางอาชีพและประสบการณ์ทำงานของนักบรรพชีวินวิทยา
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม