ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติเชิงปฏิบัติการ IGCP-700 ครั้งที่ 3

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติเชิงปฏิบัติการ IGCP-700 ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดกระบี่ และประเทศมาเลเซีย
ในระหว่างวันที่ 25-30 กันยายน 2566 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเชิงปฏิบัติการ IGCP-700 ครั้งที่ 3 IGCP-700 Palaeozoic Carbonate build-ups in South East Asia
In cooperation with IGCP-735 Rocks and the Rise of Ordovician Life
(Meeting + fieldtrip training for students/academics and young scientists on Sibumasu Palaeozoic carbonate build-ups, fossils and palaeoenvironments in Southern Thailand and Northern Malaysia)
จัดระหว่างวันที่ 25-30 กันยายน 2566
ณ โรงแรมบลูโซเทล จังหวัดกระบี่ และลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
« ของ 2 »
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม