ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับนิสิตและอาจารย์ชาวต่างชาติ จากคณะการบัญชีและการจัดการ มมส.

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับนิสิตและอาจารย์ชาวต่างชาติ จากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มีนิสิตและอาจารย์ชาวต่างชาติ จากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่วิจัยของศูนย์บรรพชีวินให้การต้อนรับ การบรรยาย และการทำกิจกรรม workshop ให้ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์และบรรพชีวินวิทยาเบื้องต้นให้กับนิสิตและอาจารย์ชาวต่างชาติ จากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อการเรียนรู้กิจกรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์ในครั้งนี้ด้วย

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม