ข่าวทุนวิจัย

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

Read More »

ประกาศศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมบุคลากรและนักวิจัย ประจำปีเงินรายได้ 2564

ประกาศศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมบุคลากรและนักวิจัย ประจำปีเงินรายได้ 2564 & …

Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมบุคลากรและนักวิจัย ประจำปีเงินรายได้ 2564

ประกาศศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมบุคลากรและนักวิจัย ประจำปีเงินรายได้ 2564 ด …

Read More »

พิธีลงนามการทำบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

Read More »

พิธีลงนามการทำบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส MOU กับ Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส MOU กับ Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปิโต …

Read More »

พิธีลงนามการทำบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาหนานจิง สำนักงานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน

    วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ได้มีการจัดพิธีลงนามการทำบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) โดย รศ.มงคล อุดชาชน เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เยี่ยมชมสถาบัน Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Science (NIGAPS)

รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เดินทางเยี่ยมชมสถาบัน Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy …

Read More »

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Research & Knowledge Volume 1, Number 1, January-June 2015 An azhdarchoid pterosaur humerus from the latest Jurassic (Phu Kradung Formation) of Phu Noi, no …

Read More »