ข่าวทุนวิจัย

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริม 
Read more
[box type=”shadow” align=”a 
Read more
ประกาศศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหา 
Read more
ประกาศศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหา 
Read more
[box type=”shadow” align=”a 
Read more
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส MOU ก 
Read more
    วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ได 
Read more
รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิ 
Read more
Research & Knowledge Volume 1, Number 1, 
Read more
ผู้อำนวยการศูนย์

งานประชุมนานาชาติเร็วๆนี้


งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
นานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th International Palaeontological Congress

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ปฏิทินบริการวิชาการ

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 3 5 7 6
Users Today : 11
Users Yesterday : 24
Total Users : 13576
Views Today : 50
Views Yesterday : 82
Total views : 33541
Who's Online : 0