ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for kids)

Read More »

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

Read More »

ประกาศศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมบุคลากรและนักวิจัย ประจำปีเงินรายได้ 2564

ประกาศศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมบุคลากรและนักวิจัย ประจำปีเงินรายได้ 2564 & …

Read More »

มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19 (ฉบับที่ 14)

มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19 (ฉบับที่ 14)

Read More »

มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 13)

มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 13)

Read More »

ขอแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล กรณีที่มีข่าวผู้ติดเชื้อ covid-19 เดินทางในช่วงวันพระราชทานปริญญาบัตร (ฉบับที่ 12)

ขอแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล กรณีที่มีข่าวผู้ติดเชื้อ covid-19 เดินทางในช่วงวันพระราชทานปริญญาบัตร (ฉบับที่ 12) โดยพบว่าบัณฑิตผู้ที่เป็นบุตรมีผลการตรวจเป็นลบ (ไม่พบ …

Read More »

ประกาศศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปิดให้ชมนิทรรศการชั่วคราว

ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว “ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 รอบใหม่ โดยพบมีผ …

Read More »

ขอแจ้งมาตราการเฝ้าระวัง การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 11

  มาตราการเฝ้าระวัง การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 11

Read More »

ขอแจ้งมาตราการเฝ้าระวัง การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 10

มาตราการเฝ้าระวัง การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 10

Read More »

ประกาศยกเลิกการจัดค่าย Paleo Camp ครั้งที่ 21 และ 22

ประกาศยกเลิกการจัดค่าย Paleo Camp ครั้งที่ 21 และ 22 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกระลอกในประเทศไทย เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการ ศูนย์วิจ …

Read More »