ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for kids)

Read More »

เชิญชวน ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนผู้ที่สนใจ ร่วมโครงการประหยัดพลังงาน “รู้รักษ์ รู้ใช้ ทรัพยากร”

Read More »

ขอขยายวันรับสมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น “เทคนิคการเป่าแก้วเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างงานศิลปะทางบรรพชีวินวิทยา”

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น “เทคนิคการเป่าแก้วเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างงานศิลปะทางบรรพชีวินวิทยา”

Read More »

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2563

Read More »

แจ้งกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย

Read More »

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 6

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 …

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา

Read More »

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงาน

  ด้วยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันเป็นหน่วยงานที่มีเป็นอัตลักษณ์โดดเด่น มีพันธกิจหลักด้านการวิจัยและงานบริการวิชาการจากองค์ …

Read More »