ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาว 
Read more
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบาย 
Read more
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาว 
Read more
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. 
Read more
โครงการอบรมระยะสั้น (สำหรับครู บุคลากรทา 
Read more
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่ง 
Read more
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาว 
Read more
มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร 
Read more
มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร 
Read more
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาว 
Read more
ผู้อำนวยการศูนย์

งานประชุมนานาชาติเร็วๆนี้


งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
นานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th International Palaeontological Congress

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ปฏิทินบริการวิชาการ

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 5 5 4 8
Users Today : 11
Users Yesterday : 45
Total Users : 15548
Views Today : 31
Views Yesterday : 56
Total views : 37359
Who's Online : 0