ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิจัย

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิจัย จำน …

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ขอเลื่อนวันเวลาการจัดกิจกรรมกิจกรรมฟอสซิลสำหรับเยาวชน Fossil for kids ตอน ไดโนเสาร์ครองโลก (Planet of Dinosaurs)

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเลื่อนวันเวลาการจัดกิจกรรมกิจกรรมฟอสซิลสำหรับเยาวชน Fossil for kids ตอน ไดโนเสาร์ครองโลก (Planet of D …

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for kids)

Read More »

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

Read More »

ประกาศศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมบุคลากรและนักวิจัย ประจำปีเงินรายได้ 2564

ประกาศศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมบุคลากรและนักวิจัย ประจำปีเงินรายได้ 2564 & …

Read More »

มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19 (ฉบับที่ 14)

มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19 (ฉบับที่ 14)

Read More »

มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 13)

มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 13)

Read More »

ขอแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล กรณีที่มีข่าวผู้ติดเชื้อ covid-19 เดินทางในช่วงวันพระราชทานปริญญาบัตร (ฉบับที่ 12)

ขอแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล กรณีที่มีข่าวผู้ติดเชื้อ covid-19 เดินทางในช่วงวันพระราชทานปริญญาบัตร (ฉบับที่ 12) โดยพบว่าบัณฑิตผู้ที่เป็นบุตรมีผลการตรวจเป็นลบ (ไม่พบ …

Read More »

ประกาศศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปิดให้ชมนิทรรศการชั่วคราว

ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว “ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 รอบใหม่ โดยพบมีผ …

Read More »

ขอแจ้งมาตราการเฝ้าระวัง การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 11

  มาตราการเฝ้าระวัง การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 11

Read More »