ค่ายบรรพชีวิน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. จัดทำค่ายธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการศึกษาเหมืองแร่ จังหวัดเลย

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำค่ายครอบครัวสำรวจโลกบรรพชีวิน Paleo Family Camp

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมกับคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน Fossil for Kids ตอน ดำดิ่งทะเลโบราณ Diving into the Ancirnt Seas

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำค่ายสำรวจเรียนรู้ทางบรรพชีวินวิทยา ตอนตระเวนกาฬสินธุ์ถิ่นไดโนเสาร์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Read More »

ศูนย์​วิจัย​และ​การ​ศึกษา​บรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำค่ายบรรพชีวินวิทยาและธรณีวิทยา  ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

Read More »

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์บรรพชีวินวิทยาและธรณีวิทยา โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์บรรพชีวินวิทยา …

Read More »

โครงการธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอุตสาหกรรมการเหมืองแร่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้จัดโครงการธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอุตสาหกรรมการเหมืองแร่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา …

Read More »

เปิดตัวค่ายแรกของปี 2563 กับโครงการค่ายบรรพชีวินวิทยาและธรณีวิทยา

โครงการค่ายบรรพชีวินวิทยาและธรณีวิทยา โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 จัดโดย ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมกับ พิพิธภัณ …

Read More »

ค่ายสำรวจเรียนรู้ทางบรรพชีวินวิทยา (Paleo Camp#19) ตอนบุกดินแดนแรกเริ่มไดโนเสาร์ไทย

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ขอเชิญร่วมกิจกรรม   ค่ายสำรวจเรียนรู้ทางบรรพชีวินวิทยา (Paleo Camp) ครั้งที่ 19 ตอน ตอนบุกดินแดนแรกเร …

Read More »

ค่ายสำรวจเรียนรู้ทางบรรพชีวินวิทยา (Paleo Camp)

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ขอเชิญร่วมกิจกรรม   ค่ายสำรวจเรียนรู้ทางบรรพชีวินวิทยา (Paleo Camp) ครั้งที่ 18 ตอน บุกเมืองอุบล ค้นห …

Read More »